Hongik Univ. Bbq

68, Jalan Sutera Tanjung 8/4, Tman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor, Malaysia
Get directions
hongda new

店家详情:Hongik Univ. Bbq

星期一至星期五午餐时段 10 % 优惠

截至日期:28/2/2017

时间:周日11:00 am – 3:00pm

兑换须知
  1. 此优惠券只有效于截至日期前,过期则作废
  2. 此优惠券只限于在 Hongik Univ. Bbq 兑换
  3. 兑换优惠券必须在结账时展示给柜台人员以获取兑换
  4. 此优惠券只适用于指定日期与时间
  5. 此优惠券只适用于单张收据
  6. Hongik Univ. Bbq 有权以于优惠券同等价值的物品取代之
  7. 此优惠券的兑换决定权归 Hongik Univ. Bbq 所有
Facebook Comments